OSUDY RODIN - REINEROVI


Reinerovi žili v čp. 16 (dnešní zdravotní středisko). Manželé Matylda a Julius Reinerovi měli čtyři děti - Viktora, Elišku, Ernsta a Růženu. V roce 1942 dům obývala už jen paní Matylda Reinerová s Viktorem a Eliškou - "Elsou". Na téže adrese byli hlášeni ještě Zdeňka a Otto Klauberovi. Reinerovi se také zabývali obchodem, v přízemí domku prodávali látky a smíšené zboží.

Růžena Reinerová (provdaná Blochová) byla nejmladší ze sourozenců. Vdala se - snad do Prahy - ale počátkem 40. let pobývala v domě rodičů. Zemřela za tragických okolností v říjnu 1941. František Kafka v Židovské ročence 1979 vzpomíná: "Reinerovic Růženka měla tvář jemnou a jakoby malovanou: růžová, krví proteplená víčka, hladký, smolný vlas, hluboké, tiché oči. Všechno tak jemné a v tak hezké souhře, jako byla sama. … Svou tichou, kladnou a neprůbojnou inteligencí poznala nějak bezpečněji a daleko dříve než druzí, oč jde, když přišly zprávy o prvních deportacích. Růženka se jednoho tichého rána na podzim roku 1941 oblékla, prošla kolem šternovského hřbitova a lesy dolů do Šternberka - a utopila se v řece." (Kafka, František: "Růženka Reinerová" in Židovská ročenka 1979, s. 58-60.) Matylda, Viktor a "Elsa" Reinerovi jeli s ostatními transportem Bd dne 4. 9. 1942 do Terezína, za 4 dny pokračovali Viktor a Eliška spolu s Klauberovými na Východ do Malého Trostince. Matylda Reinerová odjela transportem Bv z Terezína 15. 10. 1942 do vyhlazovacího tábora Treblinka. Z rodiny "dolních" Reinerových žijících za okupace v Divišově nikdo nepřežil.

Divišovští Zmizelí sousedé
Dům Reinerových čp. 16

Divišovští Zmizelí sousedé
Opis ohledacího listu Růženy Reinerové - Blochové vyhotovený Karlem Justicem, Archiv ŽMP