OSUDY RODIN - PICKOVI


Rodina Pickova bydlela na náměstí v domě čp. 147 a dodnes se zde říká "u Hrabánků na Pickovom". Leopold Pick - otec Rudolfa a Růženy Pickových - přestal obchodovat a věnoval se hospodaření. Sourozenci Pickovi obývali v době okupace domek ve dvoře. V té době žili sami ve společné domácnosti. Podle pamětníků měli mezi sebou hezký vztah, oslovovali se zdrobnělinami "Rudolfku" a "Růženko". Fotografie Rudolfa Picka na průkazce Elektrických drah hlavního města Prahy je jediná námi nalezená dobová fotografie některého z divišovských Židů.

Rudolf a Růžena Pickovi odjeli spolu s většinou divišovských Židů transportem Bd 4. 9. 1942 do Terezína a 8. 9. 1942 transportem Bk do Malého Trostince, kde zahynuli.

Divišovští Zmizelí sousedé
Přední část domu čp. 147

Divišovští Zmizelí sousedé
Domek ve dvoře čp. 147, který obývali Pickovi

Divišovští Zmizelí sousedé
Průkazka R. Picka - přední strana

Divišovští Zmizelí sousedé
Průkazka R. Picka - zadní strana