OSUDY RODIN - JUSTICOVI


Rodina Justicových bydlela v Divišově čp. 8 (vedle dnešní mateřské školy směrem na Benešov). Podle pamětníků patřili k bohatším divišovským Židům. Karel Justic byl posledním starostou židovské náboženské obce v Divišově, dům "vyženil" a převzal po svém tchánovi Hynku Reinerovi ("horní" Reinerovi). Kromě manželů Karla a Anny Justicových a jejich dětí Oty a Milady obývala dům neprovdaná starší sestra Anny Ema Reinerová. Pan Justic byl obchodník, v krámku v přízemí se prodávaly nitě, bavlnky, střižní zboží a konfekce. Podle vzpomínek divišovských pamětníků byla "Miládka" velmi krásná dívka, pana Justice si pamatují ještě v době, kdy chodil po Divišově se žlutou hvězdou. Karel Justic byl zatčen v roce 1942 pravděpodobně v souvislosti se svou funkcí a opatřeními následujícími po atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. Zemřel 16. 9. 1942 v koncentračním táboře Flossenbürg.

Ema, Anna, Milada a Otto přijeli do Terezína 4. 9. 1942, už 8. 9. 1942 pokračovali - stejně jako většina divišovských Židů - transportem na Východ do vyhlazovacího tábora Malý Trostinec. Z rodiny nikdo nepřežil.

Divišovští Zmizelí sousedé
Dům Justicových v Divišově

Divišovští Zmizelí sousedé
Lístek z kartotéky odvlečených FŽO v ČR