OSUDY RODIN - FIŠEROVI


Karel a Růžena Fišerovi bydleli ve Šternberské ulici čp. 104. Pan Fišer se živil hospodařením a jízdou kočárem.

Václav Ottl v knize Uvěřitelné divy vzpomíná: "Pan Fišer byl chudý Žid, živil se povoznictvím a vozil pana děkana k filiálnímu Měchnovu, po vsích, kde bylo potřeba. … Najednou prr, přitáhl opratí koni uzdu a skočil z kozlíku. Polní cesta vedla kolem zdi židovského hřbitova. Pan Fišer si stáhl čepici do čela, sebral hrst kamínků a hodil je přes zeď, mumlaje svým basem chrčivě dunícími konzonantami neznámá slova: Hospodin Abrahámův, Izákův a Jakubův buď pochválen. Prach jsi a v prach se obrátíš. … Pan Klein znal pana Silbersteina, a pan Silberstein, zeť divišovského pana Fišera, co vozil pana děkana do Měchnova a na výkropy do Šternberka, do Šternova či do Drahňovic, byl taky židovský obchodník, ale už ne tak ortodoxní, a u toho byl Šimlík na poradě, co a jak dělat, aby se chudý študent v Praze neztratil." (Ottl, Václav: Uvěřitelné divy, Zürich 1993, s. 205 a 270.)

Dcera Berta, provdaná Silbersteinová, odešla ještě před transporty s manželem do USA, paní Fišerová - v té době už ovdovělá - odmítla jet s nimi.

Do transportu byla paní Fišerová odvedena ve svých 69 letech. Na stejné adrese byli hlášeni ještě Otakar a Olga Blochovi. Všichni odjeli 4. 9. 1942 do Terezína. Blochovi byli odvezeni transportem 8. 9. 1942 do vyhlazovacího tábora Malý Trostinec. Růžena Fišerová společně s paní Matyldou Reinerovou - v té době 72 letou - byly poslány transportem Bv 15. 10. 1942 na smrt do vyhlazovacího tábora Treblinka.

Divišovští Zmizelí sousedé
Dům Fišerových v Divišově