CHRONOLOGIE PROJEKTU


červenec - srpen 2006: pořizujeme první fotky náhrobků na divišovském židovském hřbitově, do rukou se nám dostává diplomová práce S. Říhové o dějinách Divišova, zjišťujeme, že téma osudů posledních židovských obyvatel Divišova nebylo dosud zpracováno

září 2006: pročítáme školní kroniku, obecní kroniku, procházíme fond obce Divišov ve Státním okresním archivu v Benešově, navštívili jsme Katastrální úřad v Benešově - až na drobnou zmínku v obecní kronice o osudu Bohumila Poláčka - nejsme, co se týká informací o židovské komunitě za druhé světové války, úspěšní

říjen 2006: opisujeme první jména údajných divišovských obětí holocaustu v Pinkasově synagoze v Praze, procházíme expozice Židovského muzea v Praze, kde také studujeme Terezínskou pamětní knihu - list po listu, transport po transportu hledáme jména a data z Pinkasovy synagogy

listopad - prosinec 2006: zjišťujeme, že pamětnice, na kterou dostáváme typ od S. Říhové, už nežije, všem spolužákům ve škole rozdáváme pro rodiče letáček s informacemi o našem projektu s prosbou o kontakt na případné pamětníky, na výzvu bohužel nikdo nereaguje, nakonec na doporučení paní učitelky Kulíkové oslovujeme pana Toulu, který si pamatuje ze školy Miladu Justicovou, postupně se nám daří získávat kontakty i na ostatní pamětníky, někteří nám posílají sepsané vzpomínky anonymně, s pamětníky pracujeme v průběhu celého projektu

leden 2007: znovu se jdeme podívat na divišovský židovský hřbitov, zaujme nás "nový" náhrobek rodiny Poláčkovy s textem, že všichni zahynuli v koncentračních táborech, na obecním úřadě v Divišově nahlížíme do Sešitu č. 18 věnovanému židovskému osídlení, který je součástí Dějin Divišova sepsaných tzv. Anonymem (rodina autora tyto rukou psané sešity z pozůstalosti odevzdala obci s tím, že si nepřejí zveřejnit jméno autora), sešit obsahuje velmi cenné informace, bohužel ale i některé mylné, jako například, že všichni divišovští Židé zemřeli pravděpodobně v Osvětimi nebo že paní Fišerovou viděl před koncem války v Terezíně jeden divišobský četník

únor 2007: sestavujeme první předběžný seznam, který spolu s prvními fotkami instalujeme v divišovské synagoze u příležitosti výstavy Zmizelí sousedé

únor - březen 2007: v synagoze probíhá výstava Zmizelí sousedé, na vernisáž spojenou s přednáškou o židovské kultuře se nám daří pozvat poměrně dost divišovských občanů a spolužáků ze školy, poprvé všechny oficiálně informujeme, že jsme se do projektu také zapojili

březen 2007: kontaktujeme Federaci židovských obcí v ČR s prosbou, jestli by nám mohli zpřístupnit jejich kartotéku odvlečených, tam získáváme kopie karet a důležité informace o místech, kam byli z politických důvodů odvezeni bratři Poláčkovi a pan Justic, ověřujeme i data úmrtí, a protože se u všech ostatních divišovských Židů shodují s daty transportů z Terezína, dohledáváme zpětně tyto transporty

duben 2007: z Archivu památníku Terezín získáváme kopie transportních listin transportu Bd ze 4. 9. 1942, kterým většina divišovských Židů přijela do Terezína, v Archivu Židovského muzea v Praze ve fondu ŽNO Divišov překvapivě nacházíme pro nás vzácný dokument, a to ruční opis ohledacího listu Růženy Reinerové - Blochové, která na podzim 1941 ze strachu před deportacemi spáchala sebevraždu

květen - červen 2007: v Národním archivu v Praze procházíme židovské matriky a ověřujeme data narození členů všech rodin, které jsme nalezli v seznamech, doplňujeme i informace o ostatních členech rodin

Na konci prvního školního roku máme sepsaný seznam všech divišovských Židů, víme, kam byli deportováni a že nikdo nepřežil.

říjen 2008: podle telefonního seznamu obvoláváme možné potomky dcery manželů Poláčkových Marie, která v době transportů žila v Praze, byla provdána za Čecha, pravděpodobně přežila a která také zřejmě nechala vyrobit náhrobek na divišovský hřbitov, rodinu nacházíme, ta bohužel nemá zájem - ani poté, co paní učitelka pošle osobní dopis - s námi spolupracovat

V tomto školním roce stále oslovujeme další pamětníky, natáčíme video, sepisujeme texty, dohledáváme souvislosti, vytváříme výtvarný návrh našeho panelu pro výstavu Zmizelí sousedé, doplňujeme také fotky a kopie dokumentů, v rámci školní exkurze navštěvujeme Památník Terezín.

Na konci druhého školního roku máme připravené všechny podklady pro výstupy projektu.

Divišovští Zmizelí sousedé
První seznam a fotky na výstavě v divišovské synagoze v únoru 2007