domovské stránky projektu Zmizelí sousedé

NÁHLE SE ZAPOČALO VŠECHNO MĚNIT


Do roku 1937 prožívali všichni bzenečtí obyvatelé pěkný, spokojený život. V polovině roku 1938 se však náhle „započalo všechno měnit“. I lidé se rychle měnili. Němci nabývali sebevědomí. K ponižování, šikanování a násilnostem docházelo každý den.

V ponurém, chladném, blátivém jarním počasí 15.3.1939 vstoupily německé jednotky do Bzence.

Na základě Norimberských rasových zákonů začalo pronásledování židovských obyvatel.

Jednoho nedělního odpoledne přijely před synagógu oddíly SA. Za velkého křiku, mísícího se s řinčením skla, se rozpoutalo hotové peklo. Demolování synagógy trvalo až do večerních hodin. Synagóga zůstala zcela zničená, k nepoznání. Jen díky rodinám žijících v sousedství se nepodařilo oddílům SA synagógu zapálit.

Postavení židovských občanů se stále více zhoršovalo. Paní Ženatová vzpomíná: „Museli jsme nečinně přihlížet tomu, jak byli nevinní lidé - naši sousedé, známí a přátelé - ponižováni a šikanováni.“

Byl jim zabaven majetek, nesměli vykonávat svá zaměstnání, museli se vystěhovat ze svých domovů.V zimě odhrnovali sníh z náměstí a vykonávali jiné veřejné práce. Stále přibývalo různých nařízení a zákazů. Nakonec byli označeni židovskou Davidovou hvězdou s nápisem „JUDE“, izolováni a odtransportováni z města.

27. ledna 1943 byli Židé ze Bzence odvezeni do Uherského Brodu. 31.1.1943 odjeli transportem Cp, (a pořadové číslo v transportu) do Terezína. Část zůstala v Terezíně, ostatní byli opět vagónováni a 1.2.1943 transportem Cu (a pořadové číslo v transportu) odvezeni do vyhlazovacího tábora Auchwitz-Birkenau. Tam přijeli 2.2.1943 večer.

Po selekci zůstalo ze Bzence pouze šest mužů.Ostatní muži, ženy, děti staří a nemocní byli ihned po příjezdu udušeni v plynových komorách. Mezi muži, kteří byli ušetřeni okamžité smrti byli: Ota Juhn, Felix Fischkus, ing. Bertold Brief a Bedřich Sonnenschein. Zůstali ale bez vody jídla, nedostatečně oblečeni, neměli ani žádné boty. Během následujících šesti dnů, prožitých v nelidských podmínkách, za fyzického i psychického utrpení, všichni umírají. Pouze MUDr. Alfréd Blumka a Robert Alt útrapy koncentračních táborů přežijí…

Obětmi nacistické zvůle se staly celé rodiny našich bzeneckých spoluobčanů. Rodina: Blumkova, Briefova, Brösslerova, Büchlerova, Festova, Fischkusova, Franlkova, Fürstova, Gallia, Ganselova, Gerstlerova, Glaserova, Guttmanova, Juhnova, Kienova, Kleinova, Königsteinova, Löwyova, Nesselrothova, Redlichova, Reichova, Sachsova, Saxova, Schönova, Sommerova, Winterova, Žornovská.

Dalšími obětmi rasové vyhlazovací politiky se stali:J. Adlerová, M. Altová, K. Bicková, B. Dawidová, J. Deutch, H. Fasserová, P. Fischerová, V. Graul, D. Grünfeld, H. Hrubá, A. Jelínková, E. Joklová, E. Kohnová, A. Kuhnerová, Ž. Manuelová, B. Müllerová, Ž. Sablová, A. Schneiderová, O. Schornböcková, H. Tischlerová a R. Waisserová.