domovské stránky projektu Zmizelí sousedé

RODINA BLUMKOVA


Na rodinu MUDr. Alfréda Blumky vzpomíná paní Věra Ženatová.

Paní Věra Ženatová byla přítelkyní Blumkovy rodiny. Povídali jsme si dlouho. Prohlíželi si fotografie, dokumenty, školní sešity a přáníčka Jirky a Evičky Blumkových.

Paní Věra Ženatová je skvělá vypravěčka a velmi dobře nám přiblížila atmosféru té doby.

Rodina Blumkova
     paní Věra Ženatová vzpomíná…

Rodina Blumkova
     ...

Rodina Blumkova
     ...

Rodina Blumkova
     ...

MUDr. Alfréd Blumka se narodil 8.2.1899 a pocházel z Tučap. Rodiče nebyli zámožní. Po absolvování Lékařské fakulty Karlovy univerzity v Praze přišel do Bzence jako čertvě vystudovaný zubní lékař. Na podnět obvodního lékaře MUDr. Kleina si před válkou zřídil ordinaci v Nádražní ulici u Kumpánů (dnešní květinářství).

Potom se oženil se Zděnkou Steinerovou. Slečna Zděnka se narodila 30. 6.1911, pocházela z Rokycan. Rodina vlastnila v Rokycanech obchod s látkami. Sňatek byl, jak to bývalo zvykem, domluvený rodiči. V manželství byli ale šťastni. Zděnka byla velmi hezká a milá, měli se moc rádi.

Manželům Blumkovým se narodily dvě děti, syn Jirka 5.10.1932 a dcera Evička 2.2.1937 Vedlo se jim dobře. MUDr. Blumka byl milý člověk, měli hodně přátel. Do nástupu nacistů k moci nepociťovali žádné projevy antisemitismu. Žili spokojeným životem v domku, který si postavili a kde také MUDr. Blumka ordinoval.

V září 1935 byly přijaty Norimberské rasové zákony. Tato diskriminační opatření vůči Židům začalo Německo postupně uplatňovat ve všech okupovaných zemích.

„Všechna známá omezení, šikanování, pronásledování Židů z té doby postihlo nás též.“ (slova MUDr. Blumky).

Na základě nařízení ze dne 4.7.1940 o právním postavení Židů ve veřejném životě byl MUDr. Alfréd Blumka vyloučen z lékařské komory a nemohl již dále ordinovat. Toto rozhodnutí nabylo účinnost 24.7.1940 a bylo konečné.

V tuto dobu oslovila paní Zděnka slečnu Věru Ruthovou, která měla zrovna před svatbou.

„Manžel, jako Žid, musí zavřít ordinaci, máme obavy, koho k nám nastěhují. Nechtěli byste u nás po svatbě bydlet?“ Tak začalo přátelství mezi manželi Blumkovými a Ženatovými.

Později, se manželům Ženatovým narodil syn Pepík a paní Ženatová vzpomíná: „Každý večer, když jsem koupala Pepíka k nám Evička chodila na,ona tomu říkala – dobré pivo. Moje maminka mi připravovala pivo s vejcem a cukrem. Evička vždy přiběhla a ochutnala. Jen trošku, na prst.“

Jednou se paní Zděnka ptala proč tam ta Evička vždy ve stejnou dobu chodí. Paní Ženatová jí řekla, že na „dobré pivo“ a Zděnka se smála…..

„Jirka k nám také chodil. Když už nesměl navštěvovat školu můj manžel ho doučoval psaní a matematiku.“

Za nějakou dobu se ale museli Blumkovi z domu vystěhovat. Bylo rozhodnuto, že byt je pro židovskou rodinu příliš velký. Odstěhovali je k Büchlerům. Potom se stěhovali ještě jednou, k Sommerům-Schönům. Tam až do své evakuace živořili. Do jejich domu se zatím nastěhovala německá rodina Bergmannova.

Styk s Židy byl zakázán, přesto se Ženatovi s Blumkovými stále přátelili. Za to ale byli mnohokrát kritizováni. Jednou jela paní Ženatová s kočárkem na procházku. Zastavila se pro Evičku, že ji vezme s sebou. Potkala jednu paní: „Vy chodíte na procházku s židovským dítětem?“ Paní Ženatová: „Copak ona za to může, že se narodila v židovské rodině?“

Také se jim snažili pomáhat. Když mohli, nosili Jirkovi a Evičce nějaké ovoce a sladkosti. Židé takové zboží v obchodě vůbec nedostali.

S novými zákazy a nařízeními se jim žilo čím dál hůř. Byli označeni židovskou Davidovou hvězdou s nápisem „Jude“. Ostatní obyvatelé se jich stranili, přišli o většinu svých přátel. Nakonec byli úplně izolováni a 27.1.1943 spolu s ostatními židovskými obyvateli odvezeni ze Bzence.

Odjeli do Uherského Brodu, tam zůstali tři dny. 31.1.1943 byli odtransportováni do Terezína. Byl to transport Cp.- 262: Jiří Blumka, Cp.- 263: Eva Blumková, Cp.-264 Zděnka Blumková, Cp.- 265: Alfréd Blumka.

V Terezíně byli opět vagónováni a odvezeni transportem Cu.-137: Jirka Blumka Cu.-138: Eva Blumková, Cu.-139 Zděnka Blumková, Cu.-140: Alfréd Blumka do Osvětimi. Tam přijeli 2.2.1943. Při selekci byli od sebe odděleni, tehdy se spolu viděli naposled.

Paní Zděnka, Jirka a Evička byli ihned zavražděni v plynové komoře. Bylo 2.2.1943 večer. Evička zahynula v den svých šestých narozenin. Jirkovi bylo 11 let a Zděnce 32 let.

MUDr. Blumka nevěděl, co se stalo s jeho rodinou. Zeptal se kápa. Ten jen ukázal prstem k nebi. Pan Blumka pochopil...