domovské stránky projektu Zmizelí sousedé

PODĚKOVÁNÍ


Chceme tímto poděkovat paní Věře Ženatové, paní Terezii Briefové, manželům Tvarůžkovým a dalším bzeneckým občanům za jejich trpělivost, strávený čas, poutavé vyprávění a poskytnutí materiálu (fotografie, dopisy, dokumenty...) o životě zdejších židovských obyvatel.